Tarieven

De tarieven voor professionele bewindvoerders zijn vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering heeft, kan voor de kosten van bewindvoering of budgetbeheer bijzondere bijstand worden aangevraagd. Als u hiervoor in aanmerking komt, vragen wij dit voor u aan.

Als voor u bewindvoering, curatele of mentorschap wordt aangevraagd, komt er een rechtszitting. Hiervoor moet u griffiekosten betalen. Momenteel is dit € 78,-.

Ook de kosten voor een beheer- of leefgeldrekening komen voor uw rekening.

.