Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Stel, u bent door ziekte, een beperking of ouderdom niet meer in staat uw geld goed te beheren. Dan kan, om problemen te voorkomen, een beschermingsbewindvoerder die verantwoordelijkheid op zich nemen. Hij of zij beheert uw inkomen en regelt bijvoorbeeld de belastingaangifte en aanvragen voor AWBZ, huurtoeslag en uitkeringen.

Een bewindvoerder wordt benoemd door de kantonrechter. In principe kan iedereen door de rechter tot bewindvoerder worden benoemd. Vaak wordt een familielid gevraagd de bewindvoering op zich te nemen. Maar soms is een professionele bewindvoerder de beste keuze. Zo worden familiebanden niet onnodig onder druk gezet en kan van de ervaring van een professionele bewindvoerder gebruik worden gemaakt.

Een bewindvoerder behartigt uw belangen. Uw financiële situatie wordt gestabiliseerd. Als er problematische schulden zijn, wordt de hulp van schuldhulpverlening ingeroepen.

U bepaalt zelf hoe u uw leefgeld (wekelijks bedrag voor de boodschappen) uitgeeft, maar over uw overige geld en goederen kunt u niet zelf beschikken. Als u bijvoorbeeld een grote uitgave wilt doen heeft u toestemming nodig van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist zoveel mogelijk samen met u.

De bewindvoerder legt ieder jaar rekening en verantwoording aan u af; wat is er met uw geld gedaan? Daarna wordt de rekening en verantwoording ook naar de kantonrechter gestuurd. De kantonrechter houdt dus toezicht op de bewindvoerder.

Hoe kan ik bewindvoering aanvragen?

U meldt zich aan bij de bewindvoerder. Die nodigt u uit voor een (gratis) intake gesprek. Vervolgens vult u, eventueel samen met een vaste hulpverlener, de aanmeldingsformulieren in. De bewindvoerder stuurt deze naar de rechtbank. U en de bewindvoerder worden uitgenodigd voor een rechtszitting. De kantonrechter beslist dan of u onder bewind wordt gesteld.

Hoe eindigt onderbewindstelling?

Onderbewindstelling wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken, maar het kan ook tijdelijk zijn. Dat hangt af van de situatie. Onderbewindstelling eindigt als:

  • de kantonrechter vooraf heeft aangegeven dat het voor een bepaalde periode geldt
  • u of de bewindvoerder de kantonrechter vragen om de onderbewindstelling te beëindigen, bijvoorbeeld omdat u uw geld weer zelf kunt beheren

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

Alle instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft (bijvoorbeeld uw woningcorporatie, de belastingdienst) worden op de hoogte gesteld. Er wordt uitgelegd dat uw vermogen onder bewind is gesteld en er wordt gevraagd het postadres te wijzigen.

De bewindvoerder maakt een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. Zo ontstaat een goed inzicht in uw financiële situatie. Er wordt nagegaan of u alle inkomsten krijgt waar u recht op heeft en of de uitgaven kloppen.

Naast uw huidige bankrekening wordt een nieuwe bankrekening geopend. Dit is de beheerrekening. Op de beheerrekening wordt uw salaris, pensioen of uitkering gestort. De bewindvoerder zorgt ervoor dat met de inkomsten op de beheerrekening uw vaste lasten zoals huur en energie worden betaald.

Uw huidige bankrekening wordt de leefgeldrekening genoemd. Iedere week of maand stort de bewindvoerder een bedrag op deze rekening waarvan u de boodschappen kunt doen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw inkomsten, uitgaven en gezinssituatie.

De eerste maanden nadat het bewind is ingegaan, worden gebruikt om uw financiën te stabiliseren. In die periode wordt nog niets met eventuele schulden gedaan. Nadat uw financiën zijn gestabiliseerd worden de schulden geïnventariseerd en zal uw bewindvoerder u aanmelden bij schuldhulpverlening.

Uw bewindvoerder verzorgt de belastingaangifte in box 1.

U krijgt een inlogcode waarmee u alle banktransacties op de beheerrekening kunt bekijken. De transacties worden maandelijks aangevuld. Jaarlijks wordt rekening en verantwoording aan u afgelegd. Deze verantwoording wordt ook aan de kantonrechter gestuurd.