Budgetbeheer

Wat is budgetbeheer?

Wanneer u geen medische of sociale beperking heeft maar u heeft toch moeite om uw financiën goed te beheren, is budgetbeheer een goede keuze. Budgetbeheer is een ‘lichtere’ vorm van financieel beheer dan bewindvoering. Onder de tab ‘Tarieven’ vindt u een schema met de overeenkomsten en verschillen tussen bewindvoering en budgetbeheer.

De budgetbeheerder zorgt ervoor dat uw financiële situatie wordt gestabiliseerd. De vaste lasten (zoals de huur, energie) worden betaald en u krijgt een bedrag per week voor de boodschappen. Dit wordt leefgeld genoemd.

Als er problematische schulden zijn, wordt de hulp van schuldhulpverlening ingeroepen.

Met budgetbeheer komt er rust in uw financiële situatie.

Budgetbeheer wordt niet door een kantonrechter uitgesproken, maar is een overeenkomst tussen u en de bewindvoerder of budgetbeheerder.

Welke vormen van budgetbeheer zijn er?

Bewindvoeringskantoor P. van Iersel biedt drie vormen van budgetbeheer aan:

Budgetbeheer Basis. De bewindvoerder betaalt:

 • huur of hypotheek
 • energie
 • water
 • ziektekosten
 • één reservering
 • andere rekeningen betaalt u zelf

Budgetbeheer Plus. De bewindvoerder betaalt:

 • zoals bij Budgetbeheer Basis, plus
 • drie reserveringen
 • enkele betalingsregelingen, met een looptijd tot 3 maanden
 • andere rekeningen betaalt u zelf

Budgetbeheer Totaal. De bewindvoerder betaalt:

 • alle noodzakelijke betalingen
 • alle noodzakelijke reserveringen
 • alle noodzakelijke betalingsregelingen

Hoe kan ik budgetbeheer aanvragen?

U meldt zich aan bij de bewindvoerder. Die nodigt u uit voor een (gratis) intake gesprek.

Hoe eindigt budgetbeheer?

Vraagt u zelf om budgetbeheer, dan bepaalt u hoe lang het duurt. Als een schuldhulpverlenende organisatie budgetbeheer eist omdat zij u helpt bij het oplossen van uw schulden dan duurt budgetbeheer meestal drie jaar.