Kwaliteit

De kantonrechter stelt kwaliteitseisen aan bewindvoerders. De volgende kwaliteitszaken zijn door Bewindvoeringskantoor P. van Iersel gewaarborgd.  

Algemeen

Bewindvoeringskantoor P. van Iersel is volwaardig lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB).

Bewindvoeringskantoor P. van Iersel werkt volgens het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren van 29 januari 2014.

Vakbekwaamheid

 • afgeronde post-HBO registeropleiding Beschermingsbewind (bij het Instituut voor Financiële Zorgverlening, IFZ)
 • afgeronde post-HBO registeropleiding Schuldhulpverlening (bij het Instituut voor Financiële Zorgverlening, IFZ)
 • bij- en nascholing van minimaal 16 uur per jaar
 • werk- en levenservaring: zie profiel op LinkedIn

Waarneming bij afwezigheid en samenwerking met

 • Stichting Budgetzorg, te Zoetermeer. KvK nummer: 27252519. Eigenaar: Jan Lenselink.
 • Stoop Bewindvoering, te Den Haag. KvK nummer: 55424945. Eigenaar: Catharina Stoop.

Ethiek

 • Bewindvoeringskantoor P. van Iersel zal zorg dragen voor de bescherming van privacygevoelige cliëntgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en is ingeschreven onder nummer m1572221 bij het CBP.
 • De eigenaar Palau van Iersel heeft een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • Bewindvoeringskantoor P. van Iersel werkt conform de klachtenregeling van het NBPB.
 • Bewindvoeringskantoor P. van Iersel zal in de periode van de verslaglegging geen schenkingen, erfstelling of legaten van de cliënten of hun naaste familie in ontvangst nemen.
 • Binnen de registeropleiding Beschermingsbewind van het IFZ is ethiek uitgebreid behandeld.

Inrichting van de onderneming

 • Bewindvoeringskantoor P. van Iersel heeft de ondernemingsgelden gescheiden van de cliëntgelden en er is geen enkele bankrekening van de cliënt te naam gesteld op de onderneming.
 • Bewindvoeringskantoor P. van Iersel zal de administratie van zijn cliënten onderhouden in het Bewindvoerderspakket OnView.
 • Bewindvoeringskantoor P. van Iersel heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor Bewindvoerders afgesloten bij Meeús Assurantiën B.V. te Alkmaar onder polisnummer 625494400-1..
 • Bewindvoeringskantoor P. van Iersel heeft een uniform werkproces.
 • Bewindvoeringskantoor P. van Iersel is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. Ook kan altijd een e-mail of what’s app worden gestuurd.
 • Bewindvoeringskantoor P. van Iersel zorgt voor een tijdige verslaglegging (rekening en verantwoording, boedel) aan de rechtbank.

Automatisering

Bewindvoeringskantoor P. van Iersel gebruikt een professioneel automatiseringssysteem: OnView. Dit systeem is ontwikkeld door Linfosys B.V. te Goirle. In dit systeem zijn de cliënt- en bankgegevens vastgelegd. Het Budgetplan, de boedelomschrijving en de rekening en verantwoording (R&V) worden met OnView automatisch gegenereerd.